Aktuality

Odpovědi na pár nejčastější dotazů

09:11:11, 23.09.2010

Aktuality «

 Co je to depozitum a proč se hradí

Trénování dětí v Katlenu dělám ZDARMA - trénuji je pro Katlen a jeho úspěch. Mnozí ale za těch deset let této zdarma služby zneužívali /děti platili pouze nájem prostor/ a po určité době, kdy jsem děti mnohému naučila, přešli ke konkurenci a předala jsem tak, někdy ani ne za děkuji, hotového tanečníka, mnohdy třeba i s tituly mistra apod. Samozřejmě, že má každý možnost ke konkurenci přejít, ale za výuku je v tom případě potřeba, jako jinde, i zaplatit. Kdyby se mělo jednat o běžný plat pro mne - musel by se minimálně zvednout ceník o dvojnásobek, což by bylo pro mnohé nereálné a nechtěla jsem zase ,aby tuto "turistiku" odnesli všichni paušálně. S právníkem jsme tedy našli řešení v symbolickém depozitu 1000,- za 1 rok /jedná se opravdu o částku symbolickou, nelze mluvit o běžné zaplacení za výuku, jelikož měsíční plat by v případě, že by se tato částka nevracela, byl 100,-/měs. nebo při rozpočtu na trénování hodinově,
necelých 10,-/hod. - což je těžce neadekvátní/, a kterou jsem Vám ještě ke všemu ochotna vrátit, pokud dítko nebude po dobu dvou let od skončení tančit jinde. Pokud bude, je to v pořádku, nic se neděj, ale částka je v této chvíli nevratná.

Proč platit depozitum každý rok?

S každým rokem trénování dítka stoupá i jeho taneční umění a tím i "cena" - je rozdíl, pokud odejde někdo od nás po 1 roce a třeba po 5 nebo i více letech. Tudíž v případě 5 let i mne stálo více úsílí a času trénování daného dítka a při pouze jednorázové platbě za celou dobu už by se nejednalo o 10,-/hod, ale po více letech by to již byly ani ne halířové položky. V jiných klubech mají toto započítáno v ceně automaticky a o žádných případných vrátkách /jak mnozí říkají
-spoření/ není vůbec řeč a platby jim náleží vždy celé. Depozitum je pro mne pouze pojistkou - při případném placení dítěte za trénování až při odchodu z klubu, by byla částka již v mnohých případech nevymahatelná.

Úroky z depozita

Možná za dalších 10 let působení Katlenu bude možno hovořit o připisování korunových položek, co se týče úroků. Do té doby, při průměrném počtu členů 45 dětí, bude úrok připočítáván v halířích, ale naopak vedení účtu stojí min.150,Kč/měsíčně. Zdarma vedení účtu je pouze v případech měsíčních vkladech min.15.tis.

V kterých případech bude depozitum nevratné

Pokud dítko bude tančit v jiném jakémkoliv tanečním kroužku, klubu, školním klubu, lidušce apod. po dobu 2 let od písemného ukončení smlouvy.

Platba za půjčení kostýmů a rekvizit

Pořízení a ušití jednoho kostýmu vychází od 1000,- do 3000,- - podle náročnosti a druhu látky.To znamená, že by tanečník musel v kostýmu při systému platby 50,-Kč za půjčení, i pouze při pořizovací ceně 1000,- v něm odtančit 20x - od září do června pravidelně vystupovat co 14 dnů /při dražších kostýmech samozřejmě víc krát/, což je naprosto nereálné. Děti mnohdy tančí ve více kostýmech během jednoho roku, tudíž při akcích jsou platby potom třeba 200,-Kč za 4 kostýmy,
ale zatím nikdy se nám ještě nepodařilo daný kostým beze zbytku splatit, i když akcí a vystoupení je zvláště od března do května hodně. Většinou kostým - dané číslo má "životnost" 1 rok, takže byste si museli pořizovat podle šikovnosti dítěte 1 až 6 kostýmů ročně na začátku v částce 1000,- až i třeba 18.000,-. U nás při systému půjčovného většinou každé dítko zaplatí za rok 800,- až max. 2.500,- pokud tančí ve více číslech- jedná se především o starší tanečnice.

Proč smlouva?

Vím, že ne všichni lidé se chovají neférově a nečestně a stačí i slovní domluva, ale bohužel za těch 10let působení Katlenu mne mnozí rodiče natolik proškolili a přesvědčili, že ne všem se dá důvěřovat, předevšm při ukončení členství - doplacení dluhů, vrácení kostýmů, rekvizit apod. a jelikož už ztráty byly docela velké, bylo tudíž potřeba vytvořit tuto právní-vymahatelnou formu. Těm férovým a čestným se tímto omlouvám.

« zpět na přehled novinek