O nás

Taneční klub vznikl v září 2000, kdy začalo tančit osm 3-4letých děvčátek a od března následujícího roku se soubor zúčastňuje soutěží a vystupuje pro veřejnost. Za dobu působení dobyl mnoho republikových i mezinárodních úspěchů.

V roce 2006 jsme založili občanské sdružení TK KATLEN Ostrava, které se věnuje kulturně-sportovnímu vyžití svých členů a s pomocí rodičů tanečníků lépe zvládá řešit požadavky rozvíjejícího se souboru.

V současné době vyučujeme zejména moderní tanec, doplněný kvalitní baletní průpravou dětí od 3 let, které trénují několikrát týdně v různých věkových kategoriích v tanečním centru V Zálomu 2948/1 v Ostravě-Zábřehu. Za rok absolvují několik soutěží, v ČR i v zahraničí, a různá vystoupení na kulturních a společenských akcích, především v regionu Ostravy.

Tanečníci se zúčastňují 2x ročně týdenního tanečního soustředění.  Zimní soustředění probíhá o jarních prázdninách a letní soustředění vždy poslední týden letních prázdnin v srpnu. Před Vánoci pořádáme vánoční koncert členů tanečního klubu pro rodiče, prarodiče, známé a kamarády. Tanečníci se rovněž zúčastňují nejrůznějších společenských a kulturních akcí.

Snahou je zlepšit pohybové aktivity dětí a rozvoj jejich osobnosti. Cílem je naučit děti mimo tance i samostatnosti, např. při soutěžích a soustředěních.

Taneční klub KATLEN Ostrava pořádá taky cvičení rodičů s dětmi.

Činnost klubu je otevřena i dalším zájemcům, které rádi uvítáme.