Aktuality

Poděkování rodičům

13:11:21, 26.06.2010

Aktuality «

  Poděkování rodičům za přípravu a realizaci koncertu
k 10.výročí založení Katlenu

P. ŘEHOVI - za grafiku a tisk pozvánek pro rodiče a školy
P. FRAJKOWSKÉ - za pomoc při generálce, za tisk programů pro rodiče a školy, za tisk vstupenek na koncert, za zapůjčení dataprojektoru, za tisk cedulek k označení šaten, stanovišť pro soutěže škol a míst pro hosty, za přípravu rekvizit do zákulisí, za bezchybnou práci inspicienta koncertu.
P. ČERNECKÉMU - za pomoc při generálce, za prodej vstupenek a organizaci her pro žáky škol, za zajištění školy jako diváků dopol.představení, za úklid po koncertu
P. DLUHOŠOVI - za prodej vstupenek, za organizaci hry pro žáky škol, za pomoc při generálce, za zajištění školy a školky jako diváků, za úklid po koncertě
P. DLUHOŠOVÉ - zaorganizaci her pro žáky, za skvěle zvládnuté uvádění tříd do sálu, za zajištění školy jako diváků
P. CEPENDOVÉ - za Image studio a za organizaci her pro žáky, za zajištění fantastické dorty s katleňáckou panenkou
P. FILÁKOVÉ - za skvělé uvádění tříd a hostů do sálu, za organizaci her, za organizaci vrácení rekvizit a zapomenutých věcí do aut rodičů
P. JANKOVSKÉ - za předprodej vstupenek s perfektním přehledem, za dozor v šatně dětí , jejich opatrování a přípravu pro vystoupení, za zakoupení pokladniček jako sponzorského daru, za pomoc při generálce
P. JANČÍKOVÉ - za upečení zákusků jako sponzorského daru, za dozor v šatně dětí, jejich opatrování a přípravu pro vystoupení, za přípravu nádob pro květiny, pomoc při generálce, za péči o občerstvení moderátorů
P. KLOKNEROVI - za zajištění školy na dopol.představení, za práci se sponzory, za práci s napsáním a podáním žádostí o dotace, za osobní pozvání sponzorů , za skvělé usazování tříd do sálu. Za dovoz rekvizit z Černé louky do divadelního sálu.
P. KNAPOVÉ - za uvádění tříd a hostů do sálu, za organizaci her, za pomoc k režii, za pomoc při generálce
P. KRUPOVI - za pomoc při generálce, za skvělý bufet
P. KRUPOVÉ - za pomoc a dozor u dětí v šatnách, za skvělý bufetu
P. KUČEROVI - za pomoc v bufetu
P. KUČEROVÉ - za prodej vstupenek, za organizaci her, za upečení zákusků jako sponzorského daru, za příprava nádob pro květiny, za prodej v bufetu
P. MIZUNOVÉ- dovoz rekvizit z Černé louky na divadelního sálu, za uvádění hostů do sálu
P. NEUMANNOVÉ - za pomoc při generálce, za přípravu rekvizit, za kontrolu přítomnosti dětí na vystoupeních, za skvělou práci inspicienta, za organizaci her, za upečení zákusků jako sponzorského daru
Sl. PROCHÁZKOVÉ - za pomoc k ruce režii, za organizaci her, za kontrolu vyprázdnění divadla a organizaci přesunu rekvizit do aut rodičů
P. RIŠIČOVÉ - za Image studio a za organizaci her pro žáky , za organizaci a realizaci poděkování pro trenérku, za doprovod zpěvu dětí, za aktivní podporu dětí a operativní pomoc při organizaci
P. SLÁDKOVÉ - za návrh výzdoby jeviště, za nakoupení materiálu pro výzdobu, za výrobu výzdoby, za umístění opravdu překrásné výzdoby jeviště, za upečení zákusků jako sponzorského daru
P. VALOŠKOVÉ - za zodpovědný prodej v bufetu
P. VLČINSKÉ - za prodej vstupenek
SL. VÍTEČKOVÉ - za velmi pěknou obrazovou prezentaci Katlenu pro promítání na plátno při koncertu, za zajištění moderátorů, za zajištění podkladů pro DVD z koncertu
P. VÍTEČKOVÉ - za grafiku a tisk pozvánek pro hosty a sponzory , za sestavení programu koncertu, za celkovou organizaci, za režii koncertu, za pozvání a vítání hostů. Za nákup odměn pro dlouholeté tanečnice , pro sólistky a odměněné rodiče a spolupracovníky Katlenu, medaile , světýlka a dárky pro všechny děti , za tisk označení na medaile a sošky, za tisk scénářů pro moderátory, zvukaře, osvětlovače, promítače.
P. ŠPÍLOVÉ - za napsání scénáře pro koncert - pro moderátory, osvětlovače, zvukaře, promítače plátna, za zápisy pro rodiče k přípravě koncertu, za rozpočet pro koncert, za podklady pro obrazovou prezentaci na koncertu, za objednání a dovoz kytek, za zabalení a označení odměn, za výrobu stužek pro pořadatele, za rozdělení úkolů rodičům, za napsání obálek s adresami pro zvané hosty, za dovoz materiálu a odměn do divadelního sálu, za promítání obrázků a videí na plátno při večerním koncertu.

 

« zpět na přehled novinek